15.6. se uskuteční Autíčkový vadr pro menší děti.

Tentokrát na něm pracujeme s hasiči, kteří nakoupili krásné dopravní značky, tak uděláme vandr opět zábavně a zároveň poučně…

Začátek vandru bude na farní zahradě, kde budeme s dětmi plnit úkoly z dopravní tématiky (15:30-16h), pak v 16h všichni společně vyrazíme na sokolák, kde bude připraveno ono dopravní hřiště. Zde si budou moci děti projet krásnou dráhu a po splnění dalších úkolů získají i svůj vlastní řidičský průkaz (z rukou policisty).

Na akci vás čeká i dopravní dílnička.

Jako vždy mohou děti přijet na jakémkoliv povozu – motorce, odstrkovadle, koloběžce, kole či ti nejmenší mohou zvolit i „tahací dopravní prostředek“ – jako autíčko na provázku atd… – čím vyzdobenější a originálnější, tím lépe… ) 

Program autíčkového vandru je jasný. Začátek v 15:30 na faře.

Děti se seznámí se 14 značkami, které budou viset na zábradlí. V okénku s občerstvením (vše za dobrovolný příspěvek na akci) si vyzvednou prázdný řidičský průkaz. S ním pak vyrazí do zahrady na 8 stanovišť. Na každém z nich pomocí otáčecích koleček vyberou správnou značku a v okénku se jim objeví písmena tajenky – ano, malé děti potřebují někoho většího, kdo jim stanoviště přečte a případně zapíše písmena tajenky. Protože jsou stanoviště číslovaná a nezávislá, nemusíte chodit od 1. k 8., ale i napřeskáčku. Jen nezapomeňte zapsat písmena do správného okénka v řidičáku.

Na faře ještě bude na děti čekat kreativní dílnička a autohernička. Cca v 16:00 vyrazíme společně na sokolák, kde na děti budou čekat policisté a hasiči. Ti ověří, zda děti zvládly „písemný test“ ze znalosti značek (tedy že mají správně vyluštěnou tajenku) a pokud ano, po skupinkách děti pustí na trať a budou kontrolovat, zda jedou správně a řídí se značkami. Nakonec obdrží na řidičák razítko a odměnu.

Dráha bude k dispozici cca do 18:00. Až řidičák získají všechny děti, bude hřiště otevřené pro volnou hru!