Nově nabízíme v Malině výuku jazyků pro dospělé (či skoro dospělé). Vybírat můžete z těchto jazyků: FRANCOUZŠTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA – pro začátečníky (případně mírně pokročilé). Koncept výuky záleží na vašem zájmu, výuka může probíhat:

  • individuálně
  • uzavřených skupinách (domluvíte se spolu se svými přáteli na výuce s tím, že máte zaručeno, že k vaší skupině nebude nikdo jiný přidružen)
  • otevřených skupinách (přidáte se ke skupině čítající nejvíce 11 účastníků)
  • ve skupině maminek (či tatínků, babiček, dědečků i tet a strýčků) i s velmi malými dětmi, které by jinak nemohly absolvovat klasickou výuku z jazykových školách. Děti si během výuky mohou hrát s hračkami našeho Centra. Vyučující má s takovou to formou výuky zkušenost z mateřského centra, kde se skupina maminek rozhodla respektovat navzájem aktuální potřeby svých miminek či batolat, aniž by to znemožňovalo společné úsilí učení cizímu jazyku. Navíc je obrněn nesmírnou trpělivostí :).


Výuka bude přizpůsobena podle potřeb a přání účastníků buď na mluvený projev („turistického rázu“) anebo naopak na porozumění psanému textu (i odbornějšího rázu, resp. mixu obojího). Pokud si účastníci výslovně nebudou přát opak, bude kladen zvláštní důraz na fonetiku, tedy zvládnutí zvukové stránky jazyka (jež především u francouzštiny vyžaduje zvýšené úsilí a také přiměřenou metodiku).

Výrazně pokročilí zájemci o výuku francouzštiny se mohou domluvit individuálně buď na hodiny konversace anebo komentované četby s překladem vybraných literárních děl z francouzské literatury různých období včetně poesie.


V případě zájmu o výuku jazyka v jakékoli podobě (včetně speciálních jazykových kurzů níže) napište na mcmalina@seznam.cz nebo přímo lektorovi Immanuelovi Mariae na email: educatio777@gmail.com

Termíny kurzů dle dohody se zájemci, cena kurz se bude odvíjet od počtu přihlášených.

Další speciální jazykové kurzy:

  • úvod do překladatelství: Jak se postupuje při překládání z cizích jazyků? Postupy, principy, “fígly”, čeho se vyvarovat, na co dávat pozor… poukázání na specifika při překládání z románských, slovanských a germánských jazyků, případně jazyků semitských a asijských v čem spočívá úskalí internetových překladačů? Práce na překladu při použití vícero cizojazyčných předloh (pro začátek např. text v angličtině, francouzštině, italštině či španělštině, případně latině) možný výběr textů podle přání účastníků
  • výuka latiny: Latina coby brána k evropským jazykům – a to nejenom románským dobrodružství etymologie – původu slov (překvapivé množství slov běžně užívaných v češtině získává novou hloubku při pochopení původního významu i cesty, kterou slovo procházelo během přisvojení češtinou či jiným soudobým evropským jazykem nepostradatelný a nepřehlédnutelný nástroj pro medicínu, právo, historii, filosofii – obrovské množství odborných termínů pochází právě z latiny