Kurz Technomanů je kroužek pro děti 8- 12 let a zaměřený na elektrotechniku, programování, 3D tisk a další moderní technologie.

 • pro děti, které rády objevují a zkoumají
 • formát: interaktivní výuka a praktická část
 • navazující lekce předpokládající docházení celý školní rok, kontinuální práce na celoročním projektu
 • průřezový multidisciplinární kroužek, který má podnítit zájem u dětí o další rozvíjení znalostí a schopní v těchto oborech (nikoliv “zažraný nerd”)
 • hlavní garant: Jan Menšík, v průběhu roku i přednášející hosté
 • kroužek organizuje Centrum Malina, z.s. ve spolupráci s Libčice.net z.s.

Náplň kroužku: 

 • Programování
  Zábavné algoritmické hry a programování v aplikaci Scratch, kde každý nakonec dokáže vytvořit vlastní hru a tím se naučit základy programování a pochopí, jak fungují aplikace a celý počítač či mobil.
 • Elektronika
  Pochopíš základy elektronických obvodů a fungování elektroniky. Hodně si budeme hrát a zkoušet stavět různá zařízení. Vyzkoušíme si jak funguje IoT díky zařízení micro:bit, které spojuje programování a reálný svět venku.
  Propojíme zařízení do sebe a vytvoříme zábavné hry, u kterých si i zaběháme.
 • Počítače, 3D tisk, sítě
  Prozkoumáme jak vypadají a fungují počítače i zevnitř, pohrajeme si s 3D tiskem, odhalíme fungování počítačových sítí a internetu

Kapacita?
6-12 dětí

Cena? 
​1400 Kč/ pololetí

Kdy?
STŘEDA 17:00-18:00

Kde?
Budova SDH „hasiči“ Za kovárnou 376, Libčice n. Vlt. 

Kdo?
Jan Menšík, tel: 604 104 661, jan@mensik.cz