Ceník a platby

Máte-li zájem o účast v kurzu, který pořádá Centrum Malina, je nutné se zaregistrovat jako člen spolku Centrum Malina a uhradit členský poplatek ve výši 200,- Kč / rodinu / klouzavý rok (12 měsíců od 1. dne měsíce, kdy začínají nové kurzy). Členský příspěvek je možné uhradit bezhotovostně na účet: 2200719465/2010 (do poznámky uveďte příjmení dítěte v případě kurzu pro děti / vaše příjmení v případě kurzů pro dospělé a a PŘÍSPĚVEK) nebo v hotovosti u lektora kurzu, kterého se budete účastnit.

Platbu za kurz, který zvolíte, je možné uhradit bezhotovostně na účet: 2200719465/2010 (do poznámky uveďte jméno kurzisty a druh kurzu – např. Novák Cvičení dětí s Janou) nebo v hotovosti u lektora kurzu, kterého se budete účastnit.

Máte-li zájem se stát členem Centra Malina, aniž byste navštěvovali některý z kurzů, které Centrum Malina pořádá, uhraďte členský příspěvek ve výši 200,- Kč na účet: 2200719465/2010 (do poznámky uveďte vaše příjmení a PŘÍSPĚVEK).

Pokud chcete jen přispět na činnost Centra Malina, aniž byste docházeli na nějaký kurz nebo se stali jeho členy, můžete uhradit váš příspěvek na účet: 2200719465/2010 bez variabilního symbolu a do poznámky napište „příspěvek pro Malinu“. Pokud budete chtít na svůj příspěvek/dar vystavit potvrzení, napište e-mail na centrum-malina@seznam.cz .  

Platbu za kurz je nutné uhradit nejpozději do dne konání 3. lekce kurzu, který navštěvujete.

Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, můžete vše (čl. příspěvek i kurzovné) uhradit jednou částkou, do poznámky jen popište platbu – čl. příspěvek / druh kurzu a jméno Vaše či dítěte. 

Pokud hradíte nestandardní kurzovné, prosím, po uhrazení na účet napište také e-mail na centrum-malina@seznam.cz a popište, co zaslaná částka pokrývá. 


Při dlouhodobé nemoci (nepřetržitě minimálně 50% hodin za jedno období)  je možné požádat o navrácení části kurzovného. Nutné je ovšem nemoc dítěte hlásit co nejvíce dopředu (u výtvarného oboru opravdu, prosíme, omlouvejte co nejdříve. Ideálně do 20:00 hodin den před kroužkem – z důvodu nákupu a přípravy materiálu.). V takovýchto případech se obracejte na mail: centrum-malina@seznam.cz. Oprávněnost Vašeho požadavku na vrácení kurzovného budeme ještě konzultovat s lektorem. Omluva předem je jednou z podmínek!!! 

Kurzovné je u některých kurzů hrazeno pololetně, u některých je nastavena permanentka. Pokud by někdo chtěl využít možnosti občasné návštěvy kurzu, pokud bude volná kapacita, může si zaplatit pouze 1 lekci, jejíž cena je ovšem vyšší než u jiných variant. O výši ceně kurzu pak informuje lektor. Vždy je ovšem potřeba se stát členem Centra Malina a uhradit i s tím spojený roční poplatek za členství ve výši 200 Kč. 

A JEŠTĚ DŮLEŽITÝ TIP PRO VÁS! 
Zdravotní pojišťovny přispívají na pohybové aktivity jak dětí, tak dospělých. Máte tedy možnost získat někdy až 1500 Kč od pojišťovny zpět. Některé pojišťovny požadují minimální částku např. 1500 Kč pro proplacení 500 Kč, je možné uhradit u nás 2 kurzy najednou, abyste na tuto částku snáze dosáhli.
Některé pojišťovny nabízí i možnost postoupení svého příspěvku dětem. Tak si to zkuste zjistit, ať máte radost nejen z cvičení, ale i ušetřených peněz 🙂 

VZP  
Výše příspěvku: až 500,- Kč       
https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/ 
https://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/  

ZPMVČR  
Výše příspěvku: až 1000,- Kč                    
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/program-pro-deti/ 
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/program-pro-dospele/ 
Rodič může svůj příspěvek přenést na dítě – příspěvek na 1 rodiče = 500 Kč. 

VOZP
Výše příspěvku: až 500,- Kč 
https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/