O Malině

Mateřské centrum Malina v Libčicích nad Vltavou vzniklo jako občanské sdružení v roce 2008. V prosinci 2015 proběhla povinná transformace na zapsaný spolek a používáme tedy nový název: Mateřské centrum Malina, z.s.

MC založily Simona Šímová, Mgr. Radka Venclovská a Martina Šatopletová. Název Malina vznikl ze spojení:
MA jako mateřské centrum
LI jako Libčice
NA jakožto na řece Vltavě.

SOUČASNOST CENTRA MALINA

V současné době Centrum Malina, zapsaný spolek funguje jako volnočasové centrum pro děti, mládež i dospělé s provozem v Komunitním centru Fara Libčice, 5. května 66, Libčice nad Vltavou.

Cílem volnočasového centra Malina je:

  • uspokojovat kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné zájmy členů spolku a široké veřejnosti
  • posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny, rodičovské výchovy a mateřskou roli ve společnosti
  • umožnit rodičům vzájemně se neformálně a společensky stýkat, vzdělávat se
  • poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností
  • získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
  • obohatit děti o nové přátele, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry
  • podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovné možnosti mužů a žen
  • podporovat mezigenerační dialog a spolupráci

Předsedou Centra Malina je Julie Menšík Čákiová

Místopředsedou Centra Malina je Jana Chalupová

Členy výkonného výboru jsou: Julie Menšík Čákiová, Jana Chalupová, Lucie Salajková, Jiřina Posledníková, Kateřina Česáková.

Adresa provozu: 5. května 66, 25266 Libčice nad Vltavou

Adresa sídla: Na Vrchách 595, 252 66 Libčice nad Vltavou

Č. účtu: 2200719465/2010

Č. sponzorského účtu: 2101990655/2010

IČO: 265 79 537

DIČ: CZ 265 79 537

Sp. zn.: L19555 vedená u Městského soudu v Praze