Pokud nemáte možnost se o své děti postarat během vyhlášeného ředitelského volna v pátek 18. listopadu, můžete je poslat s námi na zajímavý výlet..

Sejdeme se mezi 7 a 9 hodinou v KC Fara Libčice, budeme si hrát, tvořit…. pojedeme na výlet-buďto na nějakou pěknou výstavu, nebo do kina… aktuální výběr oznámíme na fb.

Pokud máte zájem, přihlaste se na centrum-malina@seznam.cz

Cena: 550 Kč/den pro členy nebo sponzory Centra Malina. 600 Kč pro nečleny.

Cena obsahuje: program, vstupné, cestovné, oběd, 2x svačina.